مصاحبه صدا و سیما با مدیر عامل محترم پوشینه بسپار پرنیان