فیلم نایلون شیرینگ یا همان فیلم شیرینگ پلی اتیلن در ضخامت ها و عرض های مختلف بنا به نیاز مشتریان به صورت رول به بازارعرضه میکنیم

فیلم شیرینگ پلی اتیلن خاصیتی دارد که در برابر حرارت جمع میشود تا مشتریان بتوانند قطعات و کالای خودشان را به صورت بسته بندی شکیل و محکم در پوششی روشن و شفاف بسته بندی نمایند

فیلم شیرینگ پلی اتیلن

فیلم شیرینگ پلی اتیلن